Kde chci bydlet - Nové byty a rodinné domy na prodej

reklama

Pojem práva stavby

Právo stavby představuje zajímavou alternativu, kterou do české právní úpravy přinesla nová soukromoprávní legislativa. Vlastní-li vlastník pozemek způsobilý k zastavení, může se s třetí osobou domluvit, že tato osoba si na pozemku postaví stavbu.

Konkrétně se jedná o situaci, kdy vlastník pozemku na časově omezenou dobu (maximálně 99 let) zatíží pozemek věcným právem jiné osoby (stavebníka) mít na povrchu nebo pod povrchem pozemku stavbu, a to buď bezplatně, nebo za úplatu. Je-li právo stavby zřízeno, stavebník má ke stavbě práva jako její vlastník, pozemek užívá jako jeho oprávněný poživatel.

Právo stavby může být zřízeno tak, že se vztahuje i na pozemek, kterého sice není pro stavbu zapotřebí, ale slouží k jejímu lepšímu užívání. Nelze jej však zřídit k pozemku, na kterém vázne právo příčící se účelu stavby (např. stavební uzávěra). Je-li pozemek zatížen zástavním právem, lze jej zatížit právem stavby jen se souhlasem zástavního věřitele.

Vloženo/aktualizováno dne 28. 12. 2017

Autor: AK Gürlich & Co.

Další témata právní poradny