Kde chci bydlet - Nové byty a rodinné domy na prodej

reklama

1.2.1. Koupě

Pod pojmem „koupě družstevního bytu" je třeba rozumět úplatný převod práv a povinností člena družstva. I když budeme dále v textu psát o družstevním bytě, vše platí i pro převod podílu na společnosti s ručením omezeným.

Pro převod družstevního bytu se použijí obdobné postupy jako při koupi bytu do vlastnictví. Proto i text v řadě pasáží je shodný nebo podobný. Základní rozdíl bývá v tom, že se obvykle jedná o starší byt, který už byl používán.

Datum vložení/aktualizace: 29. 12. 2018

Autor: Ing. Petr Kout, CSc.

  

Další témata daňové poradny