Kde chci bydlet - Nové byty a rodinné domy na prodej

reklama

1.1.6.2. Jiné příjmy

Jiné příjmy se obvykle u vlastníků nevyskytují. Za zmínku stojí pouze případné dotace na odstranění následků živelních pohrom nebo na technické zhodnocení bytu. Tyto dotace jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob.

Datum vložení/aktualizace: 29. 12. 2018

Autor: Ing. Petr Kout, CSc.

Další témata daňové poradny