Kde chci bydlet - Nové byty a rodinné domy na prodej

reklama

1.1.5.2. Darování

Při nabytí bytu darem je dnem nabytí vlastnictví den doručení návrhu na změnu vlastnictví katastrálnímu úřadu.

Bezúplatné nabytí je příjmem, který podléhá dani příjmů. U daně z příjmů fyzických osob při darování mezi osobami blízkými se ale uplatní podle § 4a osvobození od daně.

Vstupní cena bytu (§ 29 zákona o daních z příjmů) pro účely odpisování při nájmu nebo pro účely prodeje bytu je cena určená, tedy cena podle znaleckého posudku. Pokud byl byt nabyt bezúplatným převodem a toto bezúplatné nabytí bylo osvobozeno od daně (například mezi příbuznými), nelze byt odpisovat.

Datum vložení/aktualizace: 29. 12. 2018

Autor: Ing. Petr Kout, CSc.

Další témata daňové poradny