Kde chci bydlet - Nové byty a rodinné domy na prodej

reklama

1.1.5.1. Dědění

Při nabytí bytu děděním nebo odkazem se byt nabývá dnem úmrtí zůstavitele. Po skončení řízení o pozůstalosti se provede zápis změny vlastnictví do katastru nemovitostí.

Vstupní cenou pro účely případného odpisování při nájmu nebo při následném prodeji je podle § 29 a§ 30 odst. 10 zákona o daních z příjmů:

a) buď původní cena, ze které odpisoval zůstavitel,

b) nebo cena určená v řízení o pozůstalosti, pokud zůstavitel byt neodpisoval.

Výdaje spojené s řízením o pozůstalosti (např. odměna notáře) nejsou považovány za daňově uznatelné výdaje, které snižují základ daně.

Při úmrtí vlastníka bytu musí správce pozůstalosti jménem zůstavitele vypořádat případné daňové povinnosti, a to až do doby ukončení řízení o pozůstalosti – například zdanit příjmy z nájmu bytu a po skončení řízení případné pohledávky z nájmu.

Datum vložení/aktualizace: 29. 12. 2018

Autor: Ing. Petr Kout, CSc.

Další témata daňové poradny