Kde chci bydlet - Nové byty a rodinné domy na prodej

reklama

1.1.4.4. Daň z přidané hodnoty

Prodej bytu podléhá dani z přidané hodnoty, pokud se jedná o byt na území ČR a prodává jej plátce daně v rámci svého podnikání.

Prodej bytu pro sociální bydlení, včetně podílu na společných částech domu, podléhá první snížené 15 % sazbě DPH, pokud je prodáván do pěti let od první kolaudace. Po této lhůtě prodávající plátce volí, zda se bude jednat o osvobozené plnění nebo zdanitelné plnění podléhající příslušné sazbě DPH. Podrobněji viz § 56 zákona o DPH a část 1.1.1.3.

Prodej pozemku má stejný režim jako prodej bytu – buď se jedná o osvobozené plnění, nebo o zdanitelné plnění se sazbou, která se uplatňuje u stavby na pozemku.

Je třeba poznamenat, že u developera osvobozené plnění v období pátého až desátého roku po kolaudaci bytu může znamenat povinnost „dodanění“, tj. provedení úpravy odpočtu daně nebo vyrovnání odpočtu daně na vstupu, která byla odečtena při výstavbě.

Darování bytu plátcem daně, který při pořízení uplatnil odpočet daně na vstupu, podléhá stejnému postupu jako prodej bytu s povinností odvodu daně.

Datum vložení/aktualizace: 29. 12. 2018

Autor: Ing. Petr Kout, CSc.

Další témata daňové poradny