Kde chci bydlet - Nové byty a rodinné domy na prodej

reklama

1.1.2.4. Změny v bytě

Nájemce není oprávněn provádět změny v najatém bytě bez souhlasu vlastníka. Pro každý zásah do bytu, který znamená změnu technických parametrů, rozšíření vybavenosti a použitelnosti bytu, proto potřebuje písemný souhlas vlastníka.

Pokud po souhlasu vlastníka nájemce vynaloží v kalendářním roce na uvedené úpravy více než 40 000 Kč, jedná o tzv. technické zhodnocení (§ 33 zákona o daních z příjmů). Toto technické zhodnocení může nájemce odpisovat, pokud:

- ho hradí nebo už uhradil,

- má s vlastníkem uzavřenou písemnou smlouvu obsahující souhlas vlastníka s odpisováním,

- pokud v této písemné smlouvě vlastník prohlásí, že o tyto výdaje nezvýší ocenění pronajímaného majetku.

Nájemní smlouva by také měla řešit, jak bude naloženo s úpravami v bytě poté, co nájem skončí, a to z jakéhokoliv důvodu. Tedy:

- zda tyto úpravy musí nájemce na své náklady odstranit,

- zda tyto úpravy může nájemce ponechat a obdrží za ně od vlastníka sjednanou náhradu,

- zda tyto úpravy může nájemce ponechat, ale neobdrží za ně od vlastníka náhradu.

Datum vložení/aktualizace: 29. 12. 2018

Autor: Ing. Petr Kout, CSc.

Další témata daňové poradny