Kde chci bydlet - Nové byty a rodinné domy na prodej

reklama

1.1.2.3. Zdaňování úhrad za služby

Podle stanoviska Ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství se do nájemného nezahrnuje příjem v podobě záloh na elektřinu, vodu, plyn apod., pokud budou tyto služby nájemci vyúčtovány poté, co vlastník obdrží vyúčtování od dodavatele služeb a energií.

V případě, že se služby spojené s nájmem hradí „paušálně“ a smluvní strany si nedohodly vyúčtování těchto plateb, jedná se na straně vlastníka při přijetí zálohy o zdanitelný příjem a při placení dodavateli služeb a energií o daňový výdaj.

Datum vložení/aktualizace: 29. 12. 2018

Autor: Ing. Petr Kout, CSc.

Další témata daňové poradny