Kde chci bydlet - Nové byty a rodinné domy na prodej

reklama

1.1.1.4. Změny kupní ceny

V průběhu výstavby může mít zájemce možnost měnit některé parametry „svého“ bytu – například posun dveří, druh podlahové krytiny apod. Za změny, které musí být promítnuty do projektu stavby, klient platí.

Průběh zadání a realizace klientské změny může vypadat například takto:

a)      zadání konkrétního požadavku zájemcem

b)      propočet ceny klientské změny

ca) přijetí ceny nebo

cb) nepřijetí ceny, resp. ustoupení od záměru provést změnu.

V případě přijetí změny zaplatí zájemce odměnu prodávajícímu. Odměna podléhá 15% DPH u bytů pro sociální bydlení, 21% DPH u ostatních bytů a dalších staveb.

V případě nepřijetí ceny za klientskou změnu, resp. v případě, kdy si zájemce změnu rozmyslí v době, kdy byly již nějaké práce na změně realizovány, je obvykle povinen prodávajícímu uhradit vynaložené náklady. Ty mají většinou podobu smluvní pokuty. Smluvní pokuta nepodléhá DPH.

Datum vložení/aktualizace: 29. 12. 2018

Autor: Ing. Petr Kout, CSc.

Další témata daňové poradny