Kde chci bydlet - Nové byty a rodinné domy na prodej

reklama

1.1.1.3. Úhrada kupní ceny

Kupní cena je podle kupní smlouvy hrazena jednorázově, nebo v několika splátkách, resp. z několika zdrojů – vlastními prostředky kupujícího a úvěrem.

Kupní cena může být také hrazena postupně na základě smlouvy o budoucí kupní smlouvě, a to obvykle v podobě záloh – viz 1.1.1.2.

Kupní cena bytu může obsahovat daň z přidané hodnoty, nebo může být bez daně:

- V případě, že plátce daně prodává byt do pěti let (u staveb nabytých do 31. 12. 2012 do tří let) od uvedení do užívání, jedná se vždy o zdanitelné plnění a prodávající má povinnost přiznat a odvést daň z tohoto prodeje. Prodej bytu pro sociální bydlení (do 120 m2 podlahové plochy) podléhá první snížené sazbě daně 15 %. Tato sazba se týká i podílu na společných částech domu. Výjimkou jsou byty, které mají celkovou podlahovou plochu všech místností větší než 120 m2 - při jejich převodu se uplatní základní sazba daně 21 %.

- Při prodeje po pěti letech (po třech letech) od první kolaudace bytu se prodávající plátce může rozhodnout, že se jedná o osvobozené plnění, které neobsahuje daň, nebo že se bude jednat o zdanitelné plnění podléhající příslušné sazbě DPH. U osvobozeného plnění prodávající musí v minulosti uplatněný odpočet daně zcela nebo zčásti vrátit finančnímu úřadu. Tento režim se týká i podílu na společných částech domu.

Prodej pozemku, na kterém bytový dům stojí, má od roku 2014 stejný režim jako prodej bytu – buď se jedná o osvobozené plnění, nebo o zdanitelné plnění

Datum vložení/aktualizace: 29. 12. 2018

Autor: Ing. Petr Kout, CSc.

Další témata daňové poradny