Kde chci bydlet - Nové byty a rodinné domy na prodej

reklama

1.1.1.2. Úhrada zálohy na kupní cenu

Obvykle na základě smlouvy o smlouvě budoucí je povinen zájemce hradit zálohy na kupní cenu bytu, a to většinou v závislosti na pokračující výstavbě bytového domu.

Je-li plátcem zálohy plátce daně z přidané hodnoty a tuto skutečnost prodávajícímu sdělí, má obdržet od prodávajícího daňový doklad. Ostatním osobám při platbě hotovosti vydává prodávající doklad o přijaté platbě. Při platbě podle smlouvy na běžný účet prodávajícího není potřeba předávat plátci žádný doklad. Plátce si ponechá jako doklad svůj výpis z účtu nebo bankou potvrzený doklad o složení příslušné částky na účet prodávajícího.

U první zálohy dochází k započtení kauce (rezervační zálohy) – viz část 1.1.1.1.

Pokud kupující kupuje dokončený byt, obvykle rovnou hradí kupní cenu – ze svých prostředků nebo za pomoci úvěrů.

Pozor na zákonné omezení výše plateb v hotovosti – 1.1.1.5.

Datum vložení/aktualizace: 29. 12. 2018

Autor: Ing. Petr Kout, CSc.

Další témata daňové poradny