Kde chci bydlet - Nové byty a rodinné domy na prodej

reklama

1.2.1.1. Úhrada kauce (rezervační zálohy)

Je obvyklé, že prodávající vyžaduje od budoucího člena družstva úhradu určité částky za rezervaci bytu, který reprezentuje družstevní podíl. K tomu sepisuje s budoucím uživatelem smlouvu (rezervační smlouva).

Úhrada kauce/jistiny/rezervační zálohy/závdavku není zdanitelným příjmem převodce, je pouze jeho závazkem - povinností vypořádat tuto částku podle splnění či nesplnění podmínek smlouvy.

Na straně budoucího nabyvatele se nikdy nejedná o daňový výdaj, i když by podíl byl nakupován do majetku právnické osoby nebo do obchodního majetku či za účelem pronájmu bytu fyzické osoby.

Vyúčtování kauce probíhá podle toho, jak je naplněna uzavřená smlouva:

- Pokud trvá zájem zájemce o převod, může následovat uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s rozpisem jednotlivých splátek. Rezervační záloha se podle smlouvy mění na kupní cenu podílu. Není to však u družstevních bytů typická situace. Tato etapa se obvykle vynechává a uzavírá se rovnou smlouva o převodu členských práv a povinností člena družstva.

- Pokud dojde k odstoupení od smlouvy jedné ze smluvních stran, obvykle dochází k naplnění příslušné části smlouvy o smluvní pokutě. Zájemce, který odstoupí od smlouvy, je obvykle povinen převodci uhradit smluvní pokutu ve výši kauce nebo ve výši části kauce. Tímto okamžikem se smluvní pokuta stává zdanitelným příjmem převodce a současně daňovým nákladem druhé smluvní strany, jedná-li se o právnickou osobu, resp. daňovým výdajem druhé smluvní strany – podnikající fyzické osoby. Smluvní pokuta nepodléhá dani z přidané hodnoty.

Datum vložení/aktualizace: 29. 12. 2018

Autor: Ing. Petr Kout, CSc. 

Další témata daňové poradny