Kde chci bydlet - Nové byty a rodinné domy na prodej

reklama

1.2.2.1. Smlouva

Nájemní smlouvou přenechává vlastník věc, v tomto případě byt, popřípadě jeho část, do užívání jiné osobě, a to na sjednanou dobu. Problém je v tom, že vlastníkem bytu je družstvo a člen družstva je v pozici nájemce. Pokud tedy – se souhlasem orgánu družstva – dává byt do užívání jiné osobě, jedná se o podnájemní smlouvu. Smlouva musí mít písemnou podobu.

Je vhodné, aby o stavu, v jakém je byt předáván na začátku nájmu a zpětně přebírán po skončení nájmu, byl mezi smluvními stranami sepsán zápis.

Smlouvou se sjednává výše nájemného a jeho splatnost. Vedle toho jsou obvykle sjednávány platby za dodávky energií a služby spojené s nájmem (úklid, odvoz odpadu apod.).

Datum vložení/aktualizace: 29. 12. 2018

Autor: Ing. Petr Kout, CSc.

Další témata daňové poradny