Kde chci bydlet - Nové byty a rodinné domy na prodej

reklama

1.2.3.2. Technické zhodnocení

Technickým zhodnocením jsou výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého bytu v úhrnu ve zdaňovacím období 40 000 Kč. Přitom rekonstrukcí rozumí zákon o daních z příjmů zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů, přičemž se toleruje pouhá záměna použitého materiálu. Modernizací zákon rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku.

Obvykle se bude jednat o změny dokončených staveb v podobě stavebních úprav. Může jít také o rozšíření vybavenosti (obložení stěn, montáž odposlouchávacího zařízení aj.) nebo o rekonstrukci (výměna oken se dvěma skly za okna se třemi skly apod.).

Nájemce ani podnájemce není oprávněn provádět změny v najatém bytě bez souhlasu vlastníka. Pro každý zásah do bytu, který znamená změnu technických parametrů, rozšíření vybavenosti a použitelnosti bytu, proto potřebuje písemný souhlas vlastníka.

Pokud po souhlasu vlastníka nájemce vynaloží v kalendářním roce na uvedené úpravy více než 40 000 Kč, jedná se o tzv. technické zhodnocení (§ 33 zákona o daních z příjmů). Toto technické zhodnocení může nájemce odpisovat, pokud:

-          ho hradí nebo už uhradil,

-          má s pronajímatelem uzavřenou písemnou smlouvu obsahující souhlas vlastníka s odpisováním,

-          pokud v této písemné smlouvě vlastník prohlásí, že o tyto výdaje nezvýší ocenění pronajímaného majetku.

Nájemní smlouva by také měla řešit, jak bude naloženo s úpravami v bytě poté, co nájem skončí, a to z jakéhokoliv důvodu. Tedy:

- zda tyto úpravy musí nájemce na své náklady odstranit,

- zda tyto úpravy může nájemce ponechat a obdrží za ně sjednanou náhradu,

- zda tyto úpravy může nájemce ponechat, ale neobdrží za ně náhradu.

Datum vložení/aktualizace: 29. 12. 2018

Autor: Ing. Petr Kout, CSc.

Další témata daňové poradny