Kde chci bydlet - Nové byty a rodinné domy na prodej

reklama

1.2.4.3. Daň z příjmů fyzických osob

Pro daň z příjmů fyzických osob je rozhodující doba mezi nabytím a převodem podílu.

Osvobozeny od daně jsoupodle § 4odst. 1 písm. r) zákona o daních z příjmů příjmy z převodu podílu na družstvu, pokud uplynula doba pěti let mezi nabytím podílu a jeho převodem. Při zvýšení podílu člena nepeněžním plněním ve prospěch vlastního kapitálu obchodní korporace nebo nabytím podílu od jiného člena do 5 let od nabytí se osvobození na tuto část podílu neuplatní.

U podílu nabytého zděděním od příbuzného v řadě přímé (rodiče, prarodiče) nebo od manžela (manželky), se od roku 2018 doba vlastnictví podílu u převodce a doba vlastnictví podílu u nabyvatele sčítá, tedy stejně jako je tomu u bytu ve vlastnictví!

Podmínky pro osvobození příjmů od daně se týkají podílu, který nikdy nebyl zařazen do obchodního majetku prodávajícího, nebo podílu, který byl pořízen z obchodního majetku převodce, ale ode dne ukončení podnikatelské činnosti uplynulo více než pět let.

Datum vložení/aktualizace: 29. 12. 2018

Autor: Ing. Petr Kout, CSc.

Další témata daňové poradny