Kde chci bydlet - Nové byty a rodinné domy na prodej

reklama

1.2.5.1. Dědění

Při nabytí družstevního bytu děděním nebo odkazem se podíl nabývá dnem úmrtí zůstavitele.

Při úmrtí vlastníka bytu musí správce pozůstalosti jménem zůstavitele vypořádat případné daňové povinnosti, a to až do doby ukončení řízení o pozůstalosti – například zdanit příjmy z nájmu bytu a po skončení řízení případné pohledávky z nájmu.

Datum vložení/aktualizace: 29. 12. 2018

Autor: Ing. Petr Kout, CSc.

Další témata daňové poradny