Kde chci bydlet - Nové byty a rodinné domy na prodej

reklama

1.2.5.2. Darování

Při nabytí podílu na družstvu darem je dnem nabytí podílu den rozhodnutí příslušného orgánu družstva o schválení dohody o převodu členských práv a povinností. Není-li takový souhlas v souladu se stanovami potřeba, je dnem nabytí den určený stanovami a není-li úprava ve stanovách obsažena, považuje se za den nabytí den, kdy dohoda o převodu vstoupila v platnost. Při převodu členských práv bytového družstva je dnem nabytí den předložení smlouvy o tomto převodu příslušnému družstvu nebo pozdější den uvedený v této smlouvě, příp. den, kdy družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena a písemný souhlas nabyvatele členství.

Bezúplatné nabytí je příjmem, který podléhá dani příjmů. U daně z příjmů fyzických osob při darování mezi osobami blízkými se ale uplatní podle § 4a osvobození od daně.

Datum vložení/aktualizace: 29. 12. 2018

Autor: Ing. Petr Kout, CSc.

Další témata daňové poradny