Kde chci bydlet - Nové byty a rodinné domy na prodej

reklama

1.3.1. Převod nájmu

Nejprve je třeba zdůraznit, že se musí jednat o legální převod nájmu obecního bytu. Jedná se obvykle o situace, kdy současný nájemce si předplatil nájemné na delší dobu. Není důležité, jak je po právní stránce řešen vztah obce a nájemce. Podmínkou ale je, že nájemce má v nájemní smlouvě zakotvené právo převodu této smlouvy na jinou osobu.

Při převodu stávající nájemce požaduje od postupníka úhradu alespoň ve výši toho, co má k datu převodu ještě „předplaceno“. Příjem z postoupeného nájmu patří do tzv. ostatních příjmů podle § 10 zákona o daních z příjmů. Tento příjem lze snížit o částky, které nebyly daňově uplatněny, tj. o současnou výši předplaceného nájemného. Jako výdaje by mohly být uplatněny například výdaje na odborné konzultace (právník, daňový poradce). Příjem (a výdaje k němu) zahrne do daňového přiznání – přičte je k ostatním příjmům.

Příklad: Postupitel – stávající nájemce postupuje nájem obecního bytu za 1 200 000 Kč. K datu převodu eviduje předplacenou část nájemného ve výši 650 000 Kč.

Základ daně bude: 1 200 000 – 650 000 = 550 000 Kč

Viz také postup podle části 1.3.4.2

Datum vložení/aktualizace: 29. 12. 2018

Autor: Ing. Petr Kout, CSc.

Další témata daňové poradny