Kde chci bydlet - Nové byty a rodinné domy na prodej

reklama

1.3.4.1. Pojistné události

V případě, že dojde ke škodní události podle pojistné smlouvy – zničení, poškození apod. – poskytuje pojišťovna pojistné plnění. Zda podléhá toto plnění dani z příjmů, záleží na osobě, které je placeno, a na tom, zda byt byl používán pro dosahování zdanitelných příjmů fyzické osoby v době vzniku škody.

Právnická osoba výnos v podobě náhrady vždy zdaní.

Fyzická osoba, která byt v době škodní události pronajímá, příjem také zdaní.

Fyzická osoba, která byt pouze používá pro své osobní potřeby, plnění od pojišťovny nezdaňuje, jedná se o osvobozený příjem podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona o daních z příjmů.

Pojistné plnění jako náhrada škody nepodléhá dani z přidané hodnoty.

Datum vložení/aktualizace: 29. 12. 2018

Autor: Ing. Petr Kout, CSc.

Další témata daňové poradny