Kde chci bydlet - Nové byty a rodinné domy na prodej

reklama

1.3.4.2. Jiné příjmy

Vyskytnout se může odstupné za uvolnění bytu. Pokud obec jako vlastník nebo budoucí nájemce vyplácí za uvolnění bytu odstupné, jedná se o příjem, který je předmětem daně z příjmů fyzických osob.

Přijaté odstupné je osvobozené od daně z příjmů fyzických osob, pokud v době:

-          12 měsíců před jeho přijetím a

-          do konce následujícího kalendářního roku

použije příjemce na zajištění svých nových bytových potřeb podle § 15 zákona o daních z příjmů alespoň částku ve výši odstupného, je celý příjem osvobozen od daně. Pokud použije méně, zdaní rozdíl „odstupné minus proinvestovaná částka“. Podmínky pro osvobození stanoví § 4 odst. 1 písm. v) zákona o daních z příjmů.

Obec jako vlastník bude možná také vyplácet zbylou část předplaceného nájemného – tento příjem se nebude uvádět v daňovém přiznání.

Datum vložení/aktualizace: 29. 12. 2018

Autor: Ing. Petr Kout, CSc.

Další témata daňové poradny