Kde chci bydlet - Nové byty a rodinné domy na prodej

reklama

2.1.1. Pozemek zastavěný bytovým domem

Není-li budova rozdělena na jednotky, je budova součástí pozemku. Pokud by budova stála na pozemku jiného vlastníka, je samostatnou nemovitou věcí.

Je-li budova rozdělena na jednotky podle zákona o vlastnictví bytů, může se nabývat podíl na pozemku jako samostatné věci. Pokud v budově vznikly jednotky podle občanského zákoníku, je podíl na zastavěném pozemku jejich součástí.

Nabytí pozemku má charakter pořízení dlouhodobého hmotného majetku a nemá dopad na základ daní z příjmů.

Při koupi pozemku - zastavěné plochy se uplatňuje nebo neuplatňuje daň z přidané hodnoty podle toho, jak se postupuje u stavby na tomto pozemku.

Spoluvlastnický podíl na zastavěném pozemku budovou není předmětem daně z pozemků jako součásti daně z nemovitých věcí.

Datum vložení/aktualizace: 29. 12. 2018

Autor: Ing. Petr Kout, CSc.

Další témata daňové poradny