Kde chci bydlet - Nové byty a rodinné domy na prodej

reklama

2.1.3. Jiné pozemky

Spolu s bytem jako jednotkou se často pořizují další pozemky, resp. spoluvlastnické podíly na nich.

Do výlučného vlastnictví se pořizují venkovní parkovací stání. Pro ně platí to, co je uvedeno v části 2.1.2.

V případě pozemků ve spoluvlastnictví vlastníků jednotek se jedná například o:

- účelové komunikace,

- dětská hřiště,

- parky, a pod.

Spoluvlastnický podíl podléhá dani z pozemků a poplatníkem je vlastník příslušné jednotky, od níž je odvozováno spoluvlastnictví pozemku. Přiznání se podává v kalendářním roce, který následuje po roce nabytí. Za nepřiznané spoluvlastnické podíly na dani z pozemku správce daně vyměří daň z moci úřední bez předchozí výzvy k podání daňového přiznání jednotlivým poplatníkům ve výši spoluvlastnického podílu na dani z pozemku.

Datum vložení/aktualizace: 29. 12. 2018

Autor: Ing. Petr Kout, CSc.

Další témata daňové poradny