Kde chci bydlet - Nové byty a rodinné domy na prodej

reklama

3.2. Odměny členů výboru

Odměny členů výboru mají charakter příjmů ze závislé činnosti a také se takto zdaňují. Zdanění příjmů rezidentů probíhá vždy formou záloh. Srážkovou daň podle zvláštní sazby 15 % nelze v tomto případě použít. U nerezidentů se uplatní srážková daň ve výši 15 %. Odměny členů výboru podléhají odvodu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení.

Datum vložení/aktualizace: 29. 12. 2018

Autor: Ing. Petr Kout, CSc. 

Další témata daňové poradny