Kde chci bydlet - Nové byty a rodinné domy na prodej

reklama

3.1. Vznik

Společenství vlastníků je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku.

Při naplňování svého účelu je způsobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem. Společenství vlastníků nesmí podnikat ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem.

Členství ve společenství vlastníků je neoddělitelně spojeno s vlastnictvím jednotky. Podmínky fungování společenství vlastníků stanoví občanský zákoník v § 1194 a násl..

Datum vložení/aktualizace: 29. 12. 2018

Autor: Ing. Petr Kout, CSc. 

Další témata daňové poradny