Kde chci bydlet - Nové byty a rodinné domy na prodej

reklama

Kupní smlouvy o převodech nemovitostí uzavírané cizinci

Cizincům, kteří chtěli v České republice nabývat nemovitosti, stála ještě v nedávné minulosti v cestě řada omezení vyplývajících z českých devizových předpisů. V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie však byly v průběhu let 2004–2011 postupně odstraněny veškeré překážky.

Od roku 2011 je trh s nemovitostmi v České republice plně liberalizován a cizinci tak mohou nabývat jakékoli tuzemské nemovitosti bez omezení, a to bez ohledu na to, zda se jedná o občany EU nebo třetích zemí.

Vloženo/aktualizováno dne 28. 12. 2017

Autor: AK Gürlich & Co.

Další témata právní poradny