Kde chci bydlet - Nové byty a rodinné domy na prodej

reklama

Smlouva o dílo na výstavbu domu či bytu

Problematika smlouvy o dílo je velice obsáhlá a tak je ji proto třeba pro přehlednost rozdělit do dvou základních částí, a to smlouvu o dílo na výstavbu domu a smlouvu o výstavbě domu s jednotkami.

Smlouva o dílo na výstavbu domu zachycuje provedení určitého díla, kterým je stavba nového domu, a to jak rodinného, tak činžovního. V takovém domě však nebudou již od počátku byty a nebytové prostory vyděleny jako jednotlivé jednotky, kdy je možno vlastnit konkrétní byty a nebytové prostory. Smlouvu uzavírají mezi sebou objednatel (budoucí vlastník nově postaveného domu) a zhotovitel (stavební společnost nebo zedník), který dům postaví. I takový činžovní dům je však možno po jeho zápisu do katastru nemovitostí rozdělit na jednotlivé byty, nebytové jednotky a společné části domu prostřednictvím prohlášení vlastníka a jeho vkladem do katastru nemovitostí. Nejčastěji tento způsob výstavby volí developeři.

Na druhou stranu smlouva o výstavbě domu s jednotkami, se týká pouze domu, ve kterém jsou nebo mají být byty a nebytové prostory a k nim náležící spoluvlastnické podíly na společných částech domu jednotkami od počátku již při jeho výstavbě. Byty a nebytové prostory se v případě výstavby domu na základě takovéto smlouvy stávají jednotkami už v okamžiku samotného postavení domu, konkrétně jeho obvodových zdí, střechy, a zdí ohraničujících jednotlivé byty, a tedy není třeba pozdějšího rozdělování domu na jednotky prohlášením vlastníků.

Smlouva o výstavbě domu s jednotkami neupravuje primárně vztah mezi objednatelem výstavby domu (budoucím vlastníkem) a stavební společností, ale upravuje vztahy mezi osobami, které chtějí společně nechat vystavět dům a které v něm poté budou vlastnit jednotlivé byty či nebytové prostory a společně budou spoluvlastnit společné části domu. Smlouva o výstavbě domu s jednotkami musí mít písemnou formu, a obsahovat zákonem určené náležitosti, zejména musí být přesně vymezeny vznikající jednotky, a stanoven způsob úhrady nákladů výstavby.

Vloženo/aktualizováno dne 28. 12. 2017

Autor: AK Gürlich & Co.

Další témata právní poradny