Kde chci bydlet - Nové byty a rodinné domy na prodej

reklama

Vznik a zánik práva stavby

Nejčastějším právním důvodem vzniku práva stavby je smlouva, tato musí být písemná, přičemž je třeba ji vložit do veřejného seznamu (katastru nemovitostí), aby právo stavby bylo řádně zřízeno. Ve smlouvě je třeba přesně specifikovat pozemek, ke kterému je právo zřízeno.

Vlastník pozemku nabyde k právu stavby předkupní právo, obdobné předkupní právo k pozemku nabyde i stavebník; dle dohody a vzájemně vyhovujících podmínek pak mohou jeden od druhého stavbu respektive pozemek v budoucnu odkoupit. Pokud se strany nevyrovnají tímto nebo jiným dohodnutým způsobem, platí, že při vypršení sjednané doby trvání práva stavby dá vlastník stavebního pozemku stavebníkovi náhradu ve formě poloviny hodnoty stavby v době zániku práva. Stavebník se sám může práva stavby zřeknout.

Vloženo/aktualizováno dne 28. 12. 2017

Autor: AK Gürlich & Co.

Další témata právní poradny